Hlasovanie je taký spôsob prijatia riešenia skupinou ľudí prostredníctvom odovzdania svojho hlasu pri voľbe či rozhodovaní, pri ktorom celkový výsledok sa tvorí sčítaním hlasov členov skupiny, pričom rozhodne názor väčšiny. Väčšina môže byť pritom jednoduchá (vyše 50 % z tých, ktorí sa zúčastnili hlasovania), absolútna (vyše 50 % z tých, ktorí majú oprávnenie hlasovať – t. j. v tomto prípade sa rátajú aj tí čo sa hlasovania nezúčastnili) alebo kvalifikovaná, kde je potrebný súhlas vyššieho percenta hlasov, čo je typické pre tvz. ústavnú väčšinu v parlamentoch, ktorá zvykne byť trojpätinová (t. j. nad 60 %) alebo dvojtretinová (t. j. nad 66 %).

Hlasovanie je nástrojom demokratického prijímania rozhodnutí. V demokratických spoločnostiach hlasovaniu spravidla predchádzajú verejné diskusie, v ktorých sa zohľadňujú rôzne stanoviská a ktoré tvoria východiská pre návrh, o ktorom sa bude uskutočňovať hlasovanie.

V nedemokratických systémoch býva hlasovanie manipulované, potlačované, až úplne znemožnené. Pojmom „voľby“ označujeme hlasovanie, ktoré sa týka obsadzovania verejných funkcií.

Hlasovanie môže byť verejné, ale i tajné.

Hlasovanie môže byť verejné (ľudové) v ktorom hlasujú všetci voliči (napr. pri referende), alebo prostredníctvom volených zástupcov (najčastejšie v parlamente).

V demokratických štátoch môže menšina brániť hlasovaniu použitím rôznych obštrukcií, ktoré ho majú čo najviac oddialiť, alebo úplne znemožniť.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Hlasovanie
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hlasovanie