Hlavina (prítok Hornej Blavy)

Hlavina je potok na Dolnom Považí, v severnej časti okresu Trnava. Je to pravostranný prítok Hornej Blavy, meria 2,8 km a je tokom V. rádu.

Hlavina

(prítok Hornej Blavy)

potok
Zdrojnica Ľahký kameň, Malé Karpaty
Ústie Horná Blava, Dobrá Voda
Dĺžka 2,8 km
Povodie Horný Dudváh
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-10-034
Číslo recipienta 4-21-10-1429
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Brezovské Karpaty, severne od kóty 471,8 m v lokalite Ľahký kameň, v nadmorskej výške približne 300 m n. m.

Opis toku upraviť

Potok tečie prevažne východným smerom, v pramennej oblasti okrajom chráneného územia Ľahký kameň. Potom priberá pravostranný prítok prameniaci severne od kóty 405,5 m v lokalite Na Piešti a následne tečie na styku Dobrovodskej kotliny na ľavom a Malých Karpát na pravom brehu. Napokon sa stáča na severovýchod a juhovýchodne od obce Dobrá Voda (pri miestnej výrobnej prevádzke) ústi v nadmorskej výške cca 233 m n. m. do Hornej Blavy.