Hmlová komora

Hmlová komora je prístroj na zviditeľnenie elektricky nabitých častíc. Vyvinul ju v roku 1911 Charles Wilson a niekedy sa tiež nazýva Wilsonova komora. Princíp spočíva vo vizuálnom efekte, ktorý vyvolá elektricky nabitá častica preletom cez oblasť presýtenú vodnou parou. Ionizujúci účinok častice počas preletu vytvára viditeľnú čiaru z jemných parných bubliniek. Tým je možné dokázať, že pri danom experimente bola uvoľnená častica.

Fyzik, sledujúci stopy častíc v hmlovej komore

Iné projektyUpraviť