Hmotné telo

(Presmerované z Hmotné telo (joga))

Hmotné telo alebo fyzické telo je v niektorých náboženstvách/parapsychológii časť tela, ktorú môžeme vnímať (štandardne vyvinutými, bežnými) zmyslami, protiklad pojmov éterické telo, mentálne telo, astrálne telo a podobne.

JogaUpraviť

Hmotné telo z pohľadu jogy je súbor substancií premietajúce sa do oblasti zmyslových skutočností iba podmienene; záleží iba na uspôsobení zmyslov, či sa hmotné telo javí ako hmotné. Jeho relatívna povaha je zrejmá z toho, že v ňom pôsobia sily, ktoré hmotu tela pretvárajú na biologický faktor. Hmotné telo nie je faktor stabilný.

Jogínska výchova, ktorá je aktívna, opierajúca sa o skúšanie, zasahuje do trvanlivosti hmotného tela, manipuluje s jeho energiou a tým dospieva k poznaniu, že telo nie je definitívne daný útvar, ale útvar, ktorý je len podmienene stabilný.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.