Hořavova-Wittenova doménová stena

Hořavova-Wittenova doménová stena je v teoretickej fyzike typ domény, ktorá sa správa ako hranica jedenásťrozmerného priestoročasu v M-teórii.

Petr Hořava a Edward Witten tvrdili, že zrušenie anomálií zaručuje, že kalibračná teória supersymetrie s EB kalibračnou skupinou sa šíri na tejto doménovej stene. Tento fakt je dôležitý pre rôzne relácie medzi M-teóriou a teóriou superstrún.