Hobľovací nôž

Hobľovací nôž je nôž, ktorý je v hoblíku, resp. v hobľovačke. Je podobný sústružníckym nožom, ale má väčší prierez, pretože je namáhaný mechanickými nárazmi. Aj geometria nástrojov je rovnaká, až na uhol sklonu hlavnej reznej hrany.

hoblovacie nože
hoblovacie nože

Podľa spôsobu práce sa používajú:

  • uberacie nože (pravé a ľavé) bežne majú malý polomer hrotu)
  • drážkovacie nože
  • stranové nože
  • tvarové nože
  • hladiace nože (majú veľký polomer hrotu a sú úzke alebo široké)

Vo všeobecnosti sa používajú rovné alebo ohnuté nože, ktoré sú vhodné pri prácach s veľkým vyložením. Zabezpečujú lepšiu akosť obrobeného povrchu.