Holdingová štruktúra

Holdingová štruktúra alebo holdingová organizácia alebo holding je forma organizácie; ide o zoskupenie právne samostatných obchodných spoločností, ktoré sú navzájom viac alebo menej prepojené, a to majetkovo alebo personálne. Jedna z obchodných spoločností (tzv. holdingová spoločnosť alebo všeobecnejším názvom materská spoločnosť) má dominujúcu pozíciu, z ktorej riadi a kontroluje ďalšie spoločnosti (dcérske spoločnosti) patriace do holdingu.

Holding je forma kumulácie kapitálu. Kumulácia sa môže udiať rôznymi spôsobmi, napr.:

  • prevzatím slabšieho podniku a včlenením ho do holdingu,
  • Vytvorením obchodnej spoločnosti, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu, ale je ekonomicky závislá od hlavnej spoločnosti.