Holizmus (z gréckeho holos = celok) je filozofia celostnosti. Tento myšlienkový smer z 20. storočia zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológii. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických vied.

Hlavný význam holizmu stručne vystihol Aristoteles v diele Metafyzika "Celok je viac než súhrn jeho častí.

Termín holizmus prvýkrát použil juhoafrický politik Jan Smuts v roku 1926. Opakom holizmu je merizmus. Holistické teórie sa používajú pre prognózy milénií.

Je to všeobecná teória výkladu a objasnenia; program celostnej interpretácie teórií, v ktorých rámci význam (teoretických) pojmov jednej teórie zostáva usúvzťažnený s ostatnými teóriami ako aj s podmienkami ich empirického overovania.

V súčasnosti sa holistické nazeranie na svet uplatňuje aj v oblasti liečenia a zdravého životného štýlu. Hlavne liečitelia, zaoberajúci sa alternatívnou medicínou využívajú tento princíp pri liečení svojich pacientov. Presadzujú teóriu, že ak sa chce človek z choroby skutočne vyliečiť, musí pracovať na troch stupňoch ľudskej existencie: duša, myseľ a telo, pretože každá choroba má pôvod v psychike. Nie je dôležité, na ktorom stupni pacient s liečbou začne, no časom sa pod vplyvom holistického nazerania na svoje zdravie prepracuje aj k ostatným dvom stupňom. Holistický prístup k liečbe spomína v mnohých svojich knihách aj Louise L. Hay, ktorá tento princíp využíva už dlhé roky a dokázala ním pomôcť mnohým ľuďom, no predovšetkým sebe.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.