Hominoidovce (iné názvy: hominoidi[1], hominoidné[1], ľudoopice/ľudoopy v širšom zmysle, ľudoopice a ľudia v širšom zmysle, zriedkavo vyššie primáty, ďalšie názvy pozri v článku antropoidi; lat. Hominoidea) je nadčeľaď z radu primáty, podradu celistvonosoblížne, polopodradu vyššie primáty (=opice, opice vlastné, antropoidné; lat. Anthropoidea).

Hominoidovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Hominoidea
Gray, 1824
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hominoidovce zahŕňajú najmä rody gibon, orangutan, šimpanz, gorila, dryopitek a človek.

Charakteristika

upraviť

Okrem goríl a ľudí všetky hominoidovce agilne lezú po stromoch. Sú všežraví, pričom konzumujú ovocie, semená rastlín, väčšinou aj malé množstvo mäsa, ako aj všetko ľahko stráviteľné. Pochádzajú z Afriky (šimpanz, gorila, človek) a Ázie (gibon, orangutan).

Väčšina druhov je zriedkavá alebo ohrozená. Hlavnou hrozbou pre väčšinu hominoidovcov je strata tropických dažďových pralesov, ktoré obývajú, a niektoré druhy sú ohrozené aj lovom na ich mäso.

Majú 48 chromozómov (24 párov).

Najstarší známy hominoidovec je Proconsul hamiltoni (Xenopithecus hamiltoni) starý 17,5 – 24,3 mil. rokov.

Členenie

upraviť

Členenie hominoidovcov je azda najspornejšie zo všetkých primátov.

Samotné príbuzenské vzťahy na základe analýzy DNA recentných druhov sú dnes viac-menej nesporné. Zobrazuje ich tento rodostrom:

-Hylobatidae (gibonovité)
-Hominidae (hominidi)
 |--Pongo (orangutan)
 |--Homininae (hominini)
   |--Gorilla (gorila) 
   |--N.N.
     |--Homo (človek)
     |--Pan (šimpanz) 
        |--Pan troglodytes (šimpanz učenlivý)
        |--Pan paniscus (šimpanz bonobo)

Keďže príbuznosť medzi šimpanzom učenlivým a človekom je veľmi veľká, niektorí bádatelia dokonca navrhujú zaradiť šimpanza do rodu Homo ako Homo troglodytes (človek učenlivý).

Pri biologickom členení sa však spravidla zohľadňujú aj iné faktory, najmä preto existujú nasledujúce rôzne členenia.

Tradičné členenie (asi do roku 1980)

upraviť

[Členenie 1.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi) = človek, australopitekovia
 • Čeľaď Pongidae (veľké ľudoopice, orangutanovité, ľudoopovité) = šimpanz, gorila, orangutan
 • Čeľaď Hylobatidae (malé ľudoopice, gibonovité) = gibon

Poznámka: Pongidae sa spravidla ďalej delili na podčeľade dryopitekorodé (rody Proconsul, Dryopithecus, Sivapithecus/Ramapithecus) a orangutanorodé (rody orangutan, šimpanz, gorila)

Nové členenia

upraviť

Členenie podľa tohto zdroja Archivované 2016-03-25 na Wayback Machine

upraviť
Podľa molekulárnych antropológov
upraviť

[Členenie 2.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi) = človek, šimpanz, gorila
 • Čeľaď Pongidae (orangutanovité) = orangutan
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité) = gibon

Takéto členenie však popiera anatomicko-fyziologickú a etologickú podobu orangutana so šimpanzom a gorilou a na druhej strane zveličuje makromolekulárnu afinitu človeka a afrických ľudoopov (šimpanza a gorily).

Iné členenie
upraviť

[Členenie 3.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi):
  • Podčeľaď:Ponginae (orangutanorodé)= orangutan
  • Podčeľaď:Homininae (hominini)= človek, šimpanz, gorila
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité) = gibon

alebo

[Členenie 4.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi):
  • Podčeľaď:Ponginae (orangutanorodé) = orangutan
  • Podčeľaď: Paninae (šimpanzorodé)= šimpanz a gorila
  • Podčeľaď:Homininae (hominini)= človek, australopitekovia
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité)= gibon
Členenie zachovávajúce tradičný rozsah pojmu „hominidi“ a zároveň zohľadňujúce novšie členenia
upraviť

[Členenie 5.]

Pre úplnosť treba dodať, že sem patria ešte tri (vyhynuté) čeľade, ktoré inak v tomto článku vynechávame:

Toto členenie 5. je použité v tomto a súvisiacich článkoch. Treba si uvedomiť, že hlavný rozdiel oproti ostatným moderným členeniam je v tom, že sa tu hominidi chápu v tradičnom, čiže užšom zmysle.

Členenie podľa anglickej Wikipédie

upraviť
Aktuálne členenie
upraviť

[Členenie 6.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi, veľké ľudoopice):
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité, malé ľudoopice) = gibon

Pre úplnosť treba dodať, že sem patria ešte dve (vyhynuté) čeľade, ktoré inak v tomto článku vynechávame:

Toto členenie 6. je použité v článku Hominidi v širšom zmysle.

Predošlé členenia
upraviť

Pred posledným uvedeným členením platilo podobné členenie, v ktorom bol šimpanz umiestnený v kmeni Gorillini. [Členenie 7.]

Ešte predtým platilo členenie ako hore Členenie 3

Ešte predtým platilo nasledujúce členenie: [Členenie 8.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi):
  • Podčeľaď:Ponginae (orangutanorodé, ľudoopice)= šimpanz, gorila, orangutan
  • Podčeľaď:Homininae (hominini)= človek
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité) = len gibon

Posledné uvedené členenie je zhodné s členením použitým na [1], ktoré je teda zastarané.

Podľa nemeckej Wikipédie

upraviť

[Členenie 9.]

 • Čeľaď Hominidae (hominidi):
  • Podčeľaď Ponginae (orangutanorodé) = orangutan
  • Podčeľaď Homininae (hominini)
   • gorila (*)
   • Skupina (tribus) Panini (šimpanziny) = šimpanz
   • Skupina (tribus) Hominini (homininy):
    • Skupinka (subtribus) Australopithecina = Australopithecus, Paranthropus, Ardipithecus...
    • Skupinka (subtribus) Hominina = človek
 • Čeľaď Hylobatidae (gibonovité) = gibon

(*) Gorila niekedy tvorí samostatnú podčeľaď Gorillinae (gorilorodé)

Podľa francúzskej Wikipédie

upraviť

[Členenie 10.]

 • Čeľaď Pongidae (orangutanovité) = orangutan
 • Čeľaď Hominidae (hominidi):
  • Podčeľaď: Gorillinae (gorilorodé) = gorila
  • Podčeľaď: Homininae (hominini)
   • Tribus Panini (šimpanziny) = šimpanz
   • Tribus Hominini = človek, Australopithecus, Paranthropus, Ardipithecus

Pričom v tomto členení sú gibony (nezvyčajne) o stupeň vyššie, čiže na tej istej úrovni ako Hominoidea tvoria nadčeľaď Hylobatoidae (gibonoidovce).

Nezaradené rody

upraviť

Zaradenie mnohých rodov do čeľadí a podčeľadí je (ešte) sporné. Rody nezaradené pri Členení 6. sú uvedené v článku Hominidi v širšom zmysle.

Rody nezaradené pri Členení 5. sú:

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hominoidovce
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Hominoidovce

Referencie

upraviť
 1. a b THURZO, Milan. Milióny rokov človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 204 s. (Obrázky z prírody.)