Človek cepranský

(Presmerované z Homo cepranensis)

Človek cepranský alebo človek čepránsky[1] (lat. Homo cepranensis) je možný druh človeka (Homo). Je tvorený len nálezom lebky so značkou Ceprano 1 (hoci Schwartz a Tattersall 2005 – zrejme ako jediní – do druhu pridávajú ešte africký nález z lokality Daka/Bouri).

Nález, nálezisko a opisUpraviť

Ceprano je nálezisko v záreze diaľnice 88 km juhovýchodne od Ríma v Taliansku, pri meste Ceprano. Lebku objavili robotníci stavby a Italo Biddittu v marci 1994. Nález prvýkrát opísali Ascenzi et al. 1996. Nález je uložený v Soprintendenza Archeologica del Lazio. Prvý opis nálezu ho zaradil pod Homo erectus. Mallegni et al. 2003 nález ako prví zaradili do samostatného druhu Homo cepranensis.

CharakteristikaUpraviť

Ide o dobre zachovanú kalváriu (t. j. neúplnú lebku) muža. Podľa Thurzo 1998 Napriek mohutnému nadočnicovému valu nemá mediosagitálny kýl, pričom je gracilnejšia a má väčšiu kapacitu ako v prípade človeka vzpriameného. Na lebke sa nachádzajú aj dve patologické zmeny – vrodená malformácia dutiny ľavého krídla klinovej kosti (sinus sphenoidalis) a vyhojená depresná zlomemina na pravej strane nadočnicového valu (torus supraorbitalis). Viacerí autori už od 90. rokov konštatovali, že sa podobá nálezu z Bilzingslebenu, Petralony či Kabwe, ktoré sú pripisované druhu Homo heidelbergensis.

Zaradenie v systémeUpraviť

Možné zaradenia sú:

 • samostatný druh Homo cepranensis (Mallegni et al. 2003 a ďalší)
 • Homo heidelbergensis (Mounier 2011, Manzi 2011, Schrenk 2008, Bruner a Manzi 2005, 2007, Тhurzo 1998, Foley a Lahr 1997)
 • Homo rhodesiensis v širšom zmysle (Cambridge Dictionary 2005).
 • Homo antecessor/Homo cf. antecessor (príp. Homo mauritanicus v širšom zmysle) (Thurzo 2010, Delson a Baab 2007 – oba zdroje dodávajú, že len "možno", Manzi et al. 2001)
 • Homo erectus (v užšom zmysle) (Cameron a Groves 2004, Delson 2002, Stringer 2002, Rightmire 1998, Klein 1999 – často texty dodávajú, že je nález takto zaradený len "možno")
 • Homo erectus v širšom zmysle (Vančata 2007, McKee 2005)
 • "neskorý" Homo erectus (Clarke 2000, Ascenzi et al. 1996)
 • Homo sp. (indet.) (Klein 1999, Wood 2011)

Zaradenie pod Homo heidelbergensis je výrazne podporované jednak dôkladnou štúdiou Mounier 2011 a jednak novým datovaním nálezu okolo 400 000 BP, ktoré jednoznačne spadá do obdobia druhu Homo heidelbergensis. Na druhej strane Clarke 2000 dôkladne zdôvodnil zaradenie pod druh Homo erectus.

DatovanieUpraviť

Datovania udávané v literatúre sú:
Nové datovania:

 • 430 000 – 385 000 (Manzi et al. 2010, podobne Wood 2011 uvádza "okolo 400 000")
 • 580 000 – 350 000, presnejšie asi okolo 450 000 (Muttoni et al. 2009)

Staré (nesprávne) datovania:

 • 900 000 – 800 000 (Thurzo 2010, 1998, McKee 2005, Ascenzi et al. 1996)
 • 700 000 rokov (Wolpoff 1999, Klein 1999)

ReferencieUpraviť

 1. Biológia pre gymnáziá 6 : Biológia človeka, evolúcia a vznik života na Zemi. 1. vyd. Bratislava : Expol pedagogika, 2005. 104 s. ISBN 80-89003-81-8. S. 97.
 • Mounier et al. (2011): The Stem Species of Our Species: A Place for the Archaic Human Cranium from Ceprano, Italy [1]
 • Manzi, G. (2011): Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-to-Middle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the subspecific level) [2]
 • Manzi G, Magri D, Milli S, Palombo MR, Margari V, et al. (2010): The new chronology of the Ceprano calvarium (Italy). J Hum Evol 59: 580 – 585.
 • Muttoni, Giovanni; Scardia, Giancarlo; Kent, Dennis V.; Swisher, Carl C.; Manzi, Giorgio (2009): "Pleistocene magnetochronology of early hominin sites at Ceprano and Fontana Ranuccio, Italy". Earth Planet. Sci. Lett. 286 (Early online): 255.[3]
 • Mallegni F, Carnieri E, Bisconti M, Tartarelli G, Ricci S, et al. (2003) Homo cepranensis sp. nov. and the evolution of African-European Middle Pleistocene hominids. C R Palevol 2: 153 – 159
 • Manzi G, Mallegni F, Ascenzi A (2001): A cranium for the earliest Europeans: Phylogenetic position of the hominid from Ceprano, Italy. Proc Natl Acad Sci U S A 98: 10011–10016.
 • Clarke RJ (2000): A corrected reconstruction and interpretation of the Homo erectus calvaria from Ceprano, Italy. J Hum Evol 39: 433 – 442.
 • Ascenzi A, Biddittu I, Cassoli PF, Segre AG, Segre-Naldini E (1996): A calvarium of late Homo erectus from Ceprano, Italy. J Hum Evol 31: 429 – 423.
 • Bruner E, Manzi G (2005): CT-based description and phyletic evaluation of the archaic human calvarium from Ceprano, Italy. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 285A: 643 – 657.
 • Bruner E, Manzi G (2007): Landmark-Based Shape Analysis of the Archaic Homo Calvarium from Ceprano (Italy). Am J Phys Anthropol 132: 355 – 366.
 • Foley, R., Lahr, M. M.: Mode 3 Technologies and the Evolution of Modern Humans, 1997
 • Wood, B.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • Mai, L. L. et al.: The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, 2005
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. vydanie, 2008
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I.: The Human fossil record IV, 2005
 • Homo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 136-138.
 • Thurzo, M.: Evolúcia človeka, 1998
 • Delson a Baab: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology/Access Science 2007 [4]
 • Delson: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 2002
 • Stringer, Ch.: Modern human origins: progress and prospects, 2002
 • Rightmire: Human evolution in the Middle Pleistocene – The role of Homo heidelbergensis, 1998
 • Klein, R.: Human Career, 1999
 • Wolpoff: Paleoanthropology, 1999
 • McKee et al.: Understanding Human Evolution, 2005
 • Vančata, V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007
 • David W. Cameron, Colin P. Groves: Bones, stones, and molecules: "out of Africa" and human origins, 2004