Preneandertálec

rozlišovacia stránka

Preneandertálec (lat. zriedkavo Homo sapiens praeneanderthalensis, Homo praeneanderthalensis, Homo präneanderthalensis, Homo preneanderthalensis) môže byť:

 • najčastešie: protoneandertálec
 • pôvodne: pojem z tzv. preneandertálskej hypotézy (40.-60. roky 20. stor.), t. j. skupina ľudí, z ktorej sa vyvinuli aj klasickí neandertálci aj ľudia dnešného typu; konkrétne sa sem zahŕňali najmä nálezy Steinheim, Weimar/Ehringsdorfu, Swanscombe, As-Schúl (Skhul) a Tabun (Tabún) [1], pozri preneandertálska hypotéza
 • anteneandertálec v užšom zmysle (t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi) + protoneandertálec [2]
 • anteneandertálec v užšom zmysle (t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi), presnejšie:
  • všetky európske nálezy do MIS 9, t. j. do cca 300 000 BP, v užšom zmysle len nálezy od MIS 11 (t. j. od cca 420/440 000 BP) do MIS 9 [3]
  • všetky európske nálezy od MIS 13 do MIS 7, t. j. cca od 450 do 200 000 BP [4]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Preneanderthal in: Delson, E.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000; Freudig, Doris (ed.): Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004
 2. Storch: Evolutionsbiologie, 2007; Delson, E.: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 2002: http://pages.nycep.org/ed/download/pdf/2002g%20Fossil%20humans--McGraw-Hill%202002.pdf
 3. Dean, D. et al:On the phylogenetic position of the pre-Neandertal specimen from Reilingen, Germany, 1998
 4. Susanne Ch. et al.: Anthropologie biologique, évolution et biologie humaine, 2003
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.