Homológia (biológia)

Homológia v biológii (predovšetkým komparatívnej anatómii) je termín používaný pri porovnávaní orgánov rovnakého vývojového pôvodu, ktorých vzhľad i funkcia sa však môže výrazne líšiť. Typickým príkladom sú krídla vtákov a predné končatiny cicavcov: obe majú rovnaký vývojový pôvod, no výrazne odlišnú funkciu.

V embryológii sú za homológne považované tie orgány, ktoré vznikajú v organizme zo základu na rovnakom mieste a pod rovnakými morfogenetickými vplyvmi.

LiteratúraUpraviť