Homoptera je v starších systémoch taxón zahŕňajúci z dnešného pohľadu celý rad Hemiptera okrem podradu Heteroptera. Podrobnosi pozri pod Hemiptera.