Horná končatina je dlhá členená časť tela, ktorá vystupuje z trupu v jeho hornej časti.

Horná končatina človeka upraviť

Horná končatina človeka je uchopovací orgán s veľkou pohyblivosťou umožňovanou:

  1. voľnejším pripevnením pletenca ku kostre trupu jedine pomocou kĺbu medzi kľúčnou kosťou a mostíkom a
  2. presahovaním svalstva z horného úseku končatiny na trup (chrbát a hrudník).

Pohyby medzi voľnou končatinou a pletencom sa dejú v guľovitom ramennom kĺbe a ich väčší rozsah umožňuje posuny lopatky.

Horná končatina človeka sa člení na pletenec hornej končatiny, ku ktorému patrí kľúčna kosť, lopatka a svaly pletenca, z vývojového hľadiska aj svaly presahujúce z nej na hrudník a chrbát. Ďalšie časti tvoria voľnú časť hornej končatiny a patrí k nim rameno, predlaktie, ruka.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.