Otvoriť hlavné menu

Hospodin

(Presmerované z Hospod)

Hospodin alebo v pravosláví a u grékokatolíkov Hospod (zo staroslovienskeho gospodin/gospod = hospodár) je v slovenčine (a obdobne v iných slovanských jazykoch) jeden z prekladov slova JHVH (Jahve) v Starom zákone. Slovo Hospod(in) má predstavovať Boha ako pána, ktorý nie je despotom, ale hospodárom.

Prvý raz ho v našej oblasti použili v českej Kralickej biblii. Cez ňu sa slovo dostalo do slovenských evanjelických prekladov. V tvare Hospod ho používa aj pravoslávna cirkev a gréckokatolícka cirkev. Slovenské rímskokatolícke preklady Biblie slovo Hospodin najprv používali, neskôr ho nahradili slovom Pán a novšie ho rímskokatolícka cirkev opäť akceptuje. Výraz bol použitý aj v novom slovenskom ekumenickom preklade Biblie z roku 2007.

Externé odkazyUpraviť