Hospodárska politika liberalizmu

Hospodárska politika liberalizmu je hospodárska politika, ktorá presadzuje zásady ekonomického liberalizmu, t.j. zásady hospodárskej slobody, čiže voľnej súťaže, slobodného súkromného podnikania, minimálnych zásahov štátu do ekonomiky, slobodného pohybu tovaru a kapitálu, voľnej tvorby cien, voľného vnútorného i zahraničného obchodu a iných. Tieto zásady stručne vyjadruje výraz laissez faire - laissez passer.

Zasady liberalistickej hospodárskej politiky sa nikdy nepodarilo dôsledne naplniť v reálnom hospodárskom živote. Najviac sa k nim priblížilo Anglicko a Francúzsko asi v polovici 19. storočia.

Po druhej svetovej vojne sa presadzujú zásady hospodárskej slobody v modifikovanej podobe hospodárskej politiky neoliberalizmu (pričom neoliberalizmom sa v tomto prípade myslí ordoliberalizmus).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.