Hrudník (lat. thorax) alebo tórax je časť tela stavovcov. U cicavcov spolu s bruchom (lat. abdomen) a panvou (lat. pelvis) tvoria trup. Predná časť hrudníka (a niekedy aj celý hrudník) sa u stavovcov označuje ako hruď (thorax, pectus).

Hrudník človeka

Hrudník človeka upraviť

U človeka je hrudník časť tela siahajúca od hornej hrudnej apertúry až po bránicu. Okrem bránice ho tvorí kostra hrudníka, čiže hrudný kôš (12 hrudných stavcov, 12 párov rebier, hrudná kosť) a svaly hrudníka. Tieto štruktúry ohraničujú hrudnú dutinu.

Hrudná dutina je oddelená od brušnej dutiny bránicou. V jej strede, rozdeľujúc ju na pravú a ľavú polovicu, sa nachádza mediastínum (medzipľúcie), so srdcom, veľkými cievami, priedušnicou a pažerákom. Ľavú a pravú polovicu hrudníka vyplňujú pľúcne krídla, ktoré sú obalené pohrudnicou.

Základné anatomické štruktúry upraviť

  • Hrudná dutina (lat. cavitas thoracis) - priestor, ktorý ohraničuje kostra hrudníka.
  • Apertura thoracis superior - horná hrudná apertúra. Ohraničuje ju prvý hrudný stavec, prvý pár rebier a horný okraj manubrium sterni.
  • Apertura thoracis inferior - dolná hrudná apertúra. Ohraničuje ju telo 12. hrudného stavca, dolný okraj hrudného koša a dolný okraj sterna.
  • Angulus infrasternalis - uhol, ktorý zvierajú dolné rebrá pripájajúce sa na sternum.
  • Medzirebrové priestory - spatia intercostalia. Priestory medzi rebrami, v ktorých sú natiahnuté medzirebrové svaly a prebiehajú tu medzirebrové cievy a nervy.

Typy hrudníka upraviť

  • Astenický hrudník - predozadne sploštený, rebrá strechovito sklonené, u chudých
  • Súdkovitý hrudník - rebrá majú horizontálny priebeh

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Hrudník
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hrudník