Hubblov zákon[1] (od roku 2018 IAU odporúča názov Hublov-Lemaîtreov zákon)[2] je zákon všeobecnej expanzie vesmíru, ktorý objavil Edwin Hubble v roku 1929. Podľa Hubblovho zákona pozorovaná radiálna rýchlosť galaxií je priamo úmerná ich vzdialenosti od Zeme. Hubblov zákon sa vyjadruje matematicky Hubblovým vzťahom:

Kozmológia
Vesmír · Veľký tresk · Vek vesmíru · Chronológia vesmíru
z  d  u

kde v je radiálna rýchlosť galaxie v km/s, R jej vzdialenosť v Mpc a H Hubblova konštanta v km·s−1·Mpc−1. Hubblov zákon sa používa na odvodenie vzdialenosti galaxií, ak sú známe radiálne rýchlosti galaxií, odvodené z pozorovaného červeného posunu čiar v ich spektrách. Pri veľmi veľkých vzdialenostiach Hubblov vzťah v uvedenom lineárnom vyjadrení neplatí dostatočne presne; závislosť medzi radiálnou rýchlosťou a vzdialenosťou má pri veľkých vzdialenostiach oveľa zložitejší priebeh a závisí od metriky priestoru, ktorá je odlišná pre rôzne kozmologické modely.

Georges Lemaître

upraviť

Belgický astronóm, matematik a profesor fyziky Georges Lemaître už v roku 1920 popísal vo francúzštine, ako by expanzia vesmíru mohla spôsobiť, že by sa galaxie vzďaľovali od Zeme rýchlosťou, ktorá je úmerná ich vzdialenosti. V roku 1927 publikoval svoju prácu o pozorovaní galaxií v belgickom vedeckom časopise. Opisuje v nich vznik expandujúceho vesmíru, ktorý sa riadi Einsteinovými rovnicami. Predpoklad súvislosti vzdialenosti a červeného posunu je založený na tomto riešení. Citoval pramene merania (Leavittová, Hubble, 1922 Vesto Slipher) a porovnal s vlastnými teoretickými matematickými modelmi rozpínania vesmíru, narozdiel od Hubbla, ktorý bol len pozorovateľ. V roku 1928 sa Lemaître, Hubble, Einstein stretávajú na kongrese v Belgicku. Hubble publikoval v roku 1929 avšak zdroje necitoval. Hubble si až do smrti myslel, že červený posun je spôsobený úbytkom-únavou energie svetla.[3][4]

Na kongrese Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) boli v roku 2018 spätne uznané jeho zásluhy a zákon bol odporúčaný premenovať na Hublov-Lemaîtreov zákon.[5]

Referencie

upraviť
  1. Hubblov zákon. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2020-07-26]. Dostupné online.
  2. IAU members vote to recommend renaming the Hubble law as the Hubble–Lemaître law [online]. iau.org, 2018-10-29, [cit. 2020-07-26]. Dostupné online.
  3. GRYGAR, Jiří. RnDr, Csc [online]. © Učená společnost ČR, 2019-16-12, [cit. 2020-07-26]. Dostupné online.
  4. home.fnal.gov, [cit. 2020-07-27]. Dostupné online.
  5. GIBNEY, Elizabeth. Belgian priest recognized in Hubble-law name change. Nature, 2019-12-16. Dostupné online [cit. 2020-07-26]. DOI10.1038/d41586-018-07234-y. (po anglicky)

Pozri aj

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.