Hungarizmus

rozlišovacia stránka

Hungarizmus môže byť:

  • pred rokom 1918: povedomie uhorskej štátnej príslušnosti alebo uhorského vlastenectva, povedomie uhorstva; ideológia (myšlienka), že existuje len jeden uhorský (v 19. stor. u niektorých Maďarov: maďarský) štát a národ skladajúci sa viacerých národností, a presadzovanie tejto ideológie, pozri pod uhorské povedomie
  • po roku 1918 v Česko-Slovensku aj[1]:
    • prežitky uhorského vlastenectva a maniere prenesené z Uhorska do verejného života (napr. úradov) nového štátu
    • pejoratívne pomenovanie niektorých špecifických javov v slovenskej národnej spoločnosti a politiky niektorých politických strán
  • v rokoch 1930 až 1945 v Maďarsku: pravicovoextrémistické nacionalistické maďarské hnutie, ktorého hlavnou politickou organizáciou bola Strana šípových krížov, pozri hungarizmus (maďarské hnutie)
  • v jazykovede: maďarizmus, pozri maďarizmus (jazyk)

ReferencieUpraviť

  1. hungarizmus. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II. E – J. Bratislava : Veda, 1978. 536 s. S. 361.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.