Astronomické observatórium

(Presmerované z Hvezdáreň)

Astronomické observatórium alebo hvezdáreň je vedeckovýskumný ústav zameraný na systematické astronomické pozorovania. Je to druh observatória.

Observatórium Lomnický štít

Astronomické observatóriá sa nachádzajú obyčajne ďaleko od umelých osvetlení miest, v klimaticky optimálnych, často vo vysokohorských oblastiach. Často sú vysunutými pracoviskami astronomických výskumných ústavov.

Sú vybavené optickými alebo rádiovými ďalekohľadmi, zariadeniami na získavanie a spracúvanie pozorovaní, presnými hodinami, počítačmi a inými prístrojmi. Optické ďalekohľady sa väčšinou nachádzajú v okrúhlych miestnostiach s otočnými kupolami a odsuvnou štrbinou, aby sa dala pozorovať ľubovolná časť oblohy.

Podľa špecializácie sa rozlišuje o.i.:

Astronomické observatóriá na Slovensku

upraviť

Pozri aj

upraviť