Hybris (pýcha)

Hybris (starogr. ὕβρις) znamenala v gréckom staroveku navonok prejavovanú pýchu, domýšľavosť a aroganciu, drzé konanie a vystupovanie, ktoré vyvolá trest bohov, ktorý následne postihne celú spoločnosť. Pôvod slova sa odvodzuje od predpony hyper- a slovesa ísť, kráčať; označovalo teda niečo ako prekročenie hraníc.

Čierna figúrka (550 pred n. L.) Znázorňujúca Promethea vo výkone trestu viazaná na stĺp.

Pozri ajUpraviť