Hydraulika alebo aplikovaná hydromechanika je odbor mechaniky tekutín resp. mechaniky kvapalín, ktorý sa zaoberá riešením praktických úloh aplikovaním základných zákonov hydromechaniky. Za zakladateľa odboru sa považuje Daniel Bernoulli.

Zdroje upraviť

  • GANČO, Martin. Mechanika tekutín. Skriptá SjF SVŠT. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.