Hydraulika (odbor)

Hydraulika alebo aplikovaná hydromechanika je odbor mechaniky tekutín resp. mechaniky kvapalín, ktorý sa zaoberá riešením praktických úloh aplikovaním základných zákonov hydromechaniky. Za zakladateľa odboru sa považuje Daniel Bernoulli.

ZdrojeUpraviť

  • GANČO, Martin. Mechanika tekutín. Skriptá SjF SVŠT. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.