Hydromechanika alebo mechanika kvapalín je časť mechaniky tekutín, ktorá sa zaoberá skúmaním kvapalín v pokoji ako aj v pohybe.[1]. Rozdeľuje sa na hydrostatiku, hydrodynamiku a hydrauliku.

Hydrostatika upraviť

Hydrostatika skúma správanie kvapalín, ktoré sa vzhľadom k ohraničenému priestoru (nádobe) nepohybujú. Skúma sily vonkajšie - pôsobiace na tekutinu a vnútorné - vznikajúce v dôsledku vzájomného pôsobenia častíc.

Hydrodynamika upraviť

Hydrodynamika skúma dynamiku a kinematiku pohybujúcich sa kvapalín.

Hydraulika upraviť

Hydraulika rieši aplikáciu základných zákonov mechaniky tekutín na riešenie praktických úloh.

Referencie upraviť

  1. GANČO, Martin. Mechanika tekutín. Skriptá SjF SVŠT. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.