Hydroxid hlinitý

chemická zlúčenina

Hydroxid hlinitý - Al(OH)3 je biela tuhá látka, ktorá sa vyskytuje v dvoch modifikáciách: α-Al(OH)3 (minerál bayerit) a γ-Al(OH)3 (minerál gibbsit). Je to amfoterný hydroxid, v roztokoch kyselín sa rozpúšťa na soli hlinité, v roztokoch silných hydroxidov na hydroxohlinitany. V prírode sa vyskytuje hlavne ako zložka bauxitov, spolu s hydroxidom-oxidom hlinitým a hydratovaným oxidom hlinitým. Hydroxid hlinitý sa vylučuje ako kryštalická biela látka z roztokov hlinitanov pôsobením CO2. Reakciou hydroxidu hlinitého s kyselinami vznikajú hlinité soli, pre ktoré je typická tvorba početných hydrátov. Reakciou hydroxidu hlinitého s hydroxidmi alkalických kovov vznikajú hydroxihlinitany, obsahujúce komplexné tetrahydroxohlinitanové anióny.

Hydroxid hlinitý
Hydroxid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec Al(OH)3
Systematický názov Hydroxid hlinitý
Vzhľad Biela prášková prípadne kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Teplota topenia 300 °C
Hustota 2,42 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť Nerozpustný
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.