Hydroxylová skupina

(Presmerované z Hydroxyl)
Toto je článok o hydroxylovej skupine. O hydroxylovom radikále pozri hydroxylový radikál.

Hydroxylová skupina alebo hydroxyl označuje organickú funkčnú skupinu, ktorá sa skladá z vodíka viazaného na kyslík, teda –OH.[1] Prítomnosť tejto skupiny definuje hydroxyderiváty, medzi ktoré patria alkoholy a fenoly,[1] ale nachádza sa i v mnohých iných látkach. Okrem iného je takisto súčasťou karboxylovej skupiny.

Hydroxylová skupina (modrá označená) ako funkčná skupina molekuly

Názvoslovie

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Nomenklatúra IUPAC pre organickú chémiu

Ak je hydroxylová skupina hlavnou skupinou v zlúčenine, možno použiť koncovku -ol na naznačenie jej prítomnost. Ak sú v zlúčenine iné skupiny s vyššou prioritou podľa systematického názvoslovia, na označenie prítomnosti hydroxylovej skupiny sa používa predpona hydroxy-.[2]

Vlastnosti

upraviť

Kyslíkový atóm v štruktúre hydroxylovej skupine má vysokú elektronegativitu, čo spôsobuje polaritu oboch väzieb (C-O i O-H).[1] Vodíkový atóm je kyslý, takže sa môže odštiepiť, ak je v roztoku prítomná dostatočne silná zásada.[1] Odštiepením protónu vznikajú alkoholátové anióny, ktoré sú silnejšie zásady ako hydroxidový anión.[1] Kyslosť (pKa) je daná uhlíkovým reťazcom, na ktorý je skupina naviazaná.

Referencie

upraviť
  1. a b c d e 1.12. Hydroxyderiváty uhľovodíkov [online]. [Cit. 2023-04-09]. Dostupné online. Archivované 2023-04-09 z originálu.
  2. PUTALA, Martin; SALIŠOVÁ, Marta; VENCEL, Tomáš. Názvoslovie organických zlúčenín [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, 2015, [cit. 2022-01-22]. Dostupné online.