Hydroxylový radikál

Toto je článok o hydroxylovom radikále. O hydroxylovej skupina pozri hydroxylová skupina.

Hydroxylový radikál (iné názvy: hydroxyradikál, hydroxyl; značka: ·OH) je neutrálna forma hydroxidového iónu (OH). Je veľmi reaktívny a má krátku dobu života. Často sa produkuje pri rozpade hydrogenperoxidov (ROOH) alebo v atmosfére reakciou excitovaného atomárneho kyslíka s vodou.

Porovnanie hydroxidového aniónu (hore) a hydroxylového radikálu (dole).

V organickej syntéze sa často ako zdroj hydroxylových radikálov používa 1-hydroxy-2(1H)-pyridíntioketón.