Hyperbola (literatúra)

Hyperbola alebo zveličenie je slovné spojenie, tróp, vyznačujúce sa expresívnym (zveličovacím) významom. Zveličuje sa určitý rys s cieľom jeho emocionálneho alebo významového zvýraznenia.

Príklad: Hrdé, vysočizné topole

Opakom hyperboly je litotes.