Podlôžko

(Presmerované z Hypotalamus)

Podlôžko alebo hypotalamus (lat. hypothalamus) je spodná časť medzimozgu (lat. diencephalon) tvoriaca dno tretej mozgovej komory.

Hypothalamus
Poloha Hypothalamusu

Hypotalamus sa skladá z týchto častí:

Infundíbulum spája hypotalamus s hypofýzou; prebiehajú v ňom okrem nervových vlákien i cievy.

Je centrom autonómneho riadenia t. j. parasympatika a sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, extrapyramídových motorických dráh a limbického systému.

Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie ľudského organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne v zlaďovaní jednotlivých vnútorných orgánov do komplexnej odpovede. Napríklad pripravuje všetky orgánové sústavy na zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž.

V hypotalame sa tvoria hormóny vazopresín (antidiuretický hormón, ADH) a oxytocín, ktoré sú po neurosekrečných dráhach dopravované do neurohypofýzy, z ktorej sú potom uvoľňované podľa potreby do krvi. Ďalej uvoľňuje súbor látok nazývaný hypotalamické uvoľňovacie faktory (liberíny a statíny), ktoré riadia činnosť adenohypofýzy.

Okrem iného riadi hypotalamus pocity hladu, smädu, reguluje telesnú teplotu, podieľa sa na kontrole emócií a sexuálnej aktivite.