Hypotetická častica

Hypotetické častice sú všetky častice, ktorých existencia nebola dokázaná. Patria sem predpokladané častice, akými sú napríklad Higgsova častica, či gravitón, ale aj tachyón, ktorého existencia sa nepredpokladá.