Ióannes Skylitzes (iné mená: Ján Skylitzes, Ioannes Skylitzes, starogr. Ἰωάννης Σκυλίτζης; * okolo 1040  – † 1101) bol vysoký byzantský vojenský hodnostár (kuropalates a droungarios tés viglés[1]) a historik gréckeho pôvodu. Jeho najvýznamnejším dielom je Synopsis historión – Prehľadné dejiny. O jeho živote sa veľa nevie, niekedy býva stotožňovaný s Ióannom Trakesiom.[2][1]

Ióannes Skylitzes
spisovateľ, historik, kuropalates, generál
Skylitzova kronika - madridský kódex, vojská Tomáša Slovana a cisárske vojská,
Skylitzova kronika - madridský kódex, vojská Tomáša Slovana a cisárske vojská,
Osobné informácie
Rodné menoIóannes Trakesios (?)
Narodenieokolo 1040
Úmrtie1101
Národnosťgrécka
Dielo
Žánrekronika
Obdobiemacedónska renesancia
Témydejiny Byzantskej ríše
Významné práceSynopsis historión (Prehľadné dejiny)
Odkazy
Spolupracuj na CommonsIóannes Skylitzes
(multimediálne súbory na commons)

Dielo upraviť

  • Synopsis historión (Σύνοψις Ἱστοριῶν – Prehľadné dejiny)

Skylitzes v Synopsii naviazal na kroniku Theofana Homologéta, pričom zachytil byzantské dejiny v období medzi rokmi 8111057 (od nástupu Michala I. Rangabe do vlády Michala VI. Stratika. Jeho práca je tematicky radená podľa vlády jednotlivých cisárov (žánrovo tzv. cisárska kronika).[3]

 
korunovácia Michala I. v Madridskom rukopise Skylitzovej kroniky
 
Grécky oheň v Skylitzovom Madridskom rukopise

Autor diel v mnohom vychádza zo skorších diel – napr. Georgia Synkella, Theofana Homologéta, Michaela Psella, Genésia, Leva Diakona, a iných, ktoré však podrobuje kritike.[3] V duchu byzantskej historiografie sa snažil dosiahnuť pokiaľ možno čo najobjektívnejší a najúplnejší pohľad na udalosti, avšak dielo sa nevyhlo aj nepresnostiam. Jeho dielo sa zachovalo vo viacerých opisoch (najvýznamnejším je zrejme tzv. Madridský rukopis, vytvorený v 12. storočí na Sicílii, ktorý je známy pre svojich 574 ilustrácií[2] z byzantských dejín a preto, že ide o jedinú zachovanú iluminovanú kroniku v gréčtine.[1]

Z kroniky neskôr čerpal (alebo ju skôr opísal) vo svojom diele rovnomennom Synopsis historión aj mních Geórgios Kedrénos.[3] Existujú tiež verzie Skylitzovej kroniky – tzv. Skylitzes continuatus, ktoré historický popis posúvajú až po rok 1079, nie je však jednoznačne dokázané ani vyvrátené, kto je autorom daného dodatku.[2][4]

Referencie upraviť

  1. a b c SKYLITZES, John. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 1914.
  2. a b c Skylitzes, Ioannes. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 438 – 439.
  3. a b c DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 80-7021-034-6. S. 208 – 209.
  4. SKYLITZES CONTINUATUS. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 1914.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť