IBM PC kompatibilný

Pojmom IBM PC kompatibilný sa označujú osobné počítače, ktoré sú založené na mikroprocesoroch radu 8086 a sú schopné spúšťať programové vybavenie vytvorené pre počítač IBM PC.

IBM PC 5150

V súčasnosti je drvivá väčšina osobných počítačov v tejto kategórii. Kuriozitou je, že spoločnosť IBM predala svoju divíziu osobných počítačov, takže vlastne počítače IBM PC sa dnes už nevyrábajú.