Otvoriť hlavné menu

Medzinárodná stupnica jadrových udalostí

(Presmerované z INES)

Medzinárodná stupnica jadrových udalostí alebo INES (anglicky International Nuclear Event Scale) slúži na meranie vážnosti jadrových udalostí. Má osem stupňov vážnosti (0 až 7). Zavedená bola v roku 1991 a momentálne ju používa okolo 50 krajín. Stupnica INES je vhodná na používanie v médiach na presné vyjadrenie stavu situácie.

Definícia stupňov vážnostiUpraviť

Udalosti so stupňom 1 až 3, bez význačných dôsledkov na populáciu a životné prostredie, sú zaradené medzi nehody, stupne 4 až 7 medzi havárie.

Posledný siedmy stupeň zodpovedá havárii, ktorej vážnosť je zhodná s Černobyľskou haváriou dňa 26. apríla 1986 na Černobyľskej atómovej elektrárni.

7
Veľmi vážna havária
6
Vážna havária
5
Havária s účinkami na okolie
4
Havária s lokálnymi následkami
3
Vážna nehoda
2
Nehoda
1
Odchýlka od normálneho stavu
0
Mimo stupnice

Príklady haváriíUpraviť