ISO 3166-2

ISO 3166-2 je druhou časťou štandardu ISO 3166. Ide o systém geokódovania slúžiaci pre označenie územných jednotiek štátov a závislých území. Účelom štandardu je vytvoriť jednotný zoznam skratiek území, pre použitie na balíkoch, kontajneroch a všade tam, kde môže krátky alfanumerický kód miesto plného názvu miesta rýchlo a stručne toto miesto určiť.

Počet záznamovUpraviť

Okolo 3700.

FormátUpraviť

ISO 3166-2 kódy sa skladajú z dvoch častí, oddelených „-“. Prvá časť je ISO 3166-1 alpha-2 code element, druhá časť je abecedná alebo číselná a má jedno, dve alebo tri miesta. Druhá časť je často založená na národnom štandarde.

Zmeny / VydaniaUpraviť

Zmeny boli ohlásené v 6 vestníkoch

  1. 2000-06-21
  2. 2002-05-21
  3. 2002-08-20
  4. 2002-12-10
  5. 2003-09-05
  6. 2004-03-08

Zoznam kódovUpraviť

Pre nájdenie ISO 3166-2 kódu pre každú krajinu použi ISO 3166-1, zoznam štátov. Pokiaľ poznáte dvojpísmenové kódy krajín (podobné internetovým kódom krajín), môžete hneď použiť nižšie uvedenú tabuľku.

Dostanete sa na článok ako napr. ISO 3166-2:XX, kde XX značí ISO 3166-1 kód, napr. ISO 3166-2:AU obsahuje zoznam kódov pre Austráliu.

Tabuľka s odkazmi na kódyUpraviť

Niektoré kódy sú vytvorené pre ISO 3166/MA a sú autorsky chránené. Iné sú všeobecne používané v jednotlivých krajinách.

dĺžka písmená čísla písmená i čísla
1 znak AR, BB, BO, EC, FJ, GD, GM, KI, KM, KN, LS, LU, MG, MO, MS, RW, SL, ST, TG, TM, VE

AT, GA, IS, NE

PA

2 znaky AE, AL, AM, AU, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CH, CL, CM, CS, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, ID, IN, IQ, IT, JO, KW, KY, LA, LB, LR, LT, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, US, UY, UZ, WS, YE, ZA, ZW

BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, SA, SD, TN, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM

BT, FR, GR

3 znaky

AF, AG, AO, BA, BE, BF, EH, FM, GB, KP, KZ, MA, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW, VU

DK, KE, SI, UG

 

1 alebo 2 znaky CR, ES, GQ, IE, IL, KG, RO, SE

KH

TH

2 alebo 3 znaky

AZ, BM, BZ, CF, CO, LV, RU, TD

 

MA, MR, MV
1 alebo 3 znaky

MZ

MN

ML

1, 2 alebo 3 znaky

EG

 

CG, PY

Externé odkazyUpraviť