Identifikácia je priradenie známej veličiny neznámej entite, takže sa sama stane známou. Známa veličina sa nazýva identifikátor, pričom sa často požaduje, aby bol jedinečný aspoň vo sfére svojej pôsobnosti.

Identifikácia v bankovom sektore znamená pre klienta nasledovné:

1. elektronický alebo digitálny podpis – môže sa generovať v počítači po vložení diskety so svojim elektronickým kľúčom a zadaním hesla, ktorým je tento kľúč na diskete zašifrovaný, alebo sa digitálny podpis generuje v čipovej karte.

2. grid karta – je to plastová karta veľkosti platobnej karty. Na grid karte je tabuľka, ktorá je rozdelená na 6 riadkov (A až F) a 6 stĺpcov (1 až 6). V každom políčku tabuľky je uvedený jeden kód. Každá grid karta je jedinečná.


3. elektronický kľúč – ktorý na základe kódu na čipovej karte alebo diskete a PIN generuje autentifikačný algoritmus, ktorý banka overuje.Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.