Otvoriť hlavné menu

ŽivotopisUpraviť

Krátko študoval hru na klavíri na Štátnom konzervatóriu, 1959 absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1959-1961 pracoval ako pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach (hudobno-teoretické predmety), 1962-1963 dramaturg spevohry DJGT v Banskej Bystrici, 1963-1971 redaktor časopisu Slovenská hudba, od 1968 pracovník Ústavu hudobnej vedy, resp. Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 1969-1982 bol výkonným redaktorom zborníka Musicologica slovaca. Venoval sa najmä výskumu súčasnej slovenskej hudby a hudobného divadla. Autor súbornej práce Slovenská operná tvorba, štúdií o dramatickom umení, spoluautor monografie o Eugenovi Suchoňovi. Venoval sa aj hudobnej, najmä opernej kritike, publikoval v odborných časopisoch a v dennej tlači. Spolupracoval aj s Československým rozhlasom a Čs. televíziou (cyklus 50 rokov SND). Správa o súčasnom stave slovenskej opery, roku 1980.

DieloUpraviť

  • Slovenská operná tvorba, Bratislava roku 1988
  • Národný umelec Eugen Suchoň, Bratislava roku 1978
  • Analógia v slovenských operách, roku 1970
  • Slovenská operná tvorba po roku 1945, roku 1975

LiteratúraUpraviť

Externé odkazyUpraviť