Ihlan (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Ihlan alebo pyramída označuje:

  • v geometrii: teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka priamočiaro spojené s nejakým bodom (nazývaným vrchol ihlana) nachádzajúcim sa mimo roviny tohto mnohouholníka, pozri ihlan
  • v kryštalografii: jeden z kryštálových tvarov, pozri ihlan (kryštál)
  • v anatómii: výbežok, napríklad miechy, mozočka a podobne
  • v záhradkárstve: strom umelo tvarovaný do kužeľa alebo ihlana, pozri ihlan (strom)

Malý ihlan sa nazýva ihlanec.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.