Ilustrátor je umelec tvoriaci ilustrácie - dotvorenie písaného slova grafickou formou. Ilustrácie zjednodušujú pochopenie textu, uľahčujú orientáciu v texte a podporujú stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Ilustrácie môźu byť vyjadrené rôznou formou (kresba, maľba, fotografia). Ilustrátor úzko spolupracuje s autorom textu pre čo najpresnejšie vyjadrenie myšlienky diela.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ilustrátor