Iné choroby pohrudnice (MKCH-10)

J90 - J94: Iné choroby pohrudnice je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy.


J90 - POHRUDNICOVÝ VÝPOTOK NEZATRIEDENÝ INDE
 • Pleuritída s výpotkom
 • Nezahŕňa:
  • chylózny pleurálny výpotok (J94.0), nešpecifikovanú pleuritídu (R09.1) a tuberkulózny výpotok (A15 - A16)


J91 - POHRUDNICOVÝ VÝPOTOK PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE


J92 - PLEURÁLNE ZRASTY A INÉ PRODUKTÍVNE AFEKCIE
 • Zahŕňa pachypleuritídu
 • J92.0 - Pleurálny zrast s prítomnosťou azbestu
 • J92.9 - Pleurálny zrast bez azbestu
  • Nešpecifikovaný pleurálny zrast


J93 - PNEUMOTORAX
 • Nezahŕňa:
  • pneumotorax
   • vrodený alebo perinatálny (P25.1)
   • traumatický (S27.0)
   • tuberkulózny (prebiehajúca choroba) (A15 - A16)
  • pyopneumotorax (J86.-)
 • J93.0 - Spontánny tlakový pneumotorax
 • J93.1 - Iný spontánny pneumotorax
 • J93.8 - Iný pneumotorax
 • J93.9 - Nešpecifikovaný pneumotorax


J94 - INÉ CHOROBY POHRUDNICE
 • Nezahŕňa:
  • nešpecifikovanú pleuritídu (R09.1)
  • traumatický hemopneumotorax (S27.2) a hemotorax (S27.1)
  • tuberkulózne postihnutia pleury (prebiehajúca choroba) (A15 - A16)
 • J94.0 - Chylózny výpotok
  • Chyliformný (mliečovitý) výpotok
 • J94.1 - Fibrotorax
 • J94.2 - Hemotorax
  • Hemopneumotorax
 • J94.8 - Iné špecifikované choroby pleury
  • Hydrotorax
 • J94.9 - Nešpecifikovaná choroba pleury


ZdrojUpraviť