Iné vírusové choroby (MKCH-10)

B25 - B34: INÉ VÍRUSOVÉ CHOROBY patria do I.kapitoly MKCH-10 - Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10, A00 - B99).

B25 - CYTOMEGALOVÍRUSOVÁ CHOROBA

Nezahŕňa cytomegalovírusovú mononukleózu (B27.1) a kongenitálnu cytomegalovírusovú infekciu (P35.1).

B25.0† - Cytomegalovírusová pneumonitída (J17.1*)
B25.1† - Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
B25.2† - Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1*)
B25.8 - Iné cytomegalovírusové choroby
B25.9 - Nešpecifikovaná cytomegalovírusová choroba

B26 - MUMPS - PAROTITIS EPIDEMICA

Zahŕňa: parotitídu

 • epidemickú
 • infekčnú

B26.0† - Parotitická orchitída (N51.1*)
B26.1† - Parotitická meningitída (G02.0*)
B26.2† - Parotitická encefalitída (G05.1*)
B26.3† - Parotitická pankreatitída (K87.1*)
B26.8 - Parotitída s inými komplikáciami

Mumpsová
artritída (M01.5*)
myokarditída* (I41.1*)
nefritída* (N08.0*)
polyneuropatia* (G63.0*)

B26.9 - Parotitída bez komplikácií

Mumps
NS
parotitída NS

B27 - INFEKČNÁ MONONUKLEÓZA

Zahŕňa:

 • žľazovú horúčku
 • monocytovú angínu
 • Pfeifferovu chorobu

B27.0 - Gamaherpesvírusová mononukleóza

Mononukleóza vyvolaná Epsteinovým - Barrovej vírusom

B27.1 - Cytomegalovírusová mononukleóza
B27.8 - Iná infekčná mononukleóza
B27.9 - Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza

B30 - VÍRUSOVÝ ZÁPAL SPOJOVIEK - CONJUNCTIVITIS VIROSA

Nezahŕňa očnú

 • herpetickovírusovú infekciu (B00.5)
 • zoster (B02.3)

B30.0† - Keratokonjunktivitída vyvolaná adenovírusom (H19.2*)

Epidemická keratokonjunktivitída
Lodenicové oko

B30.1† - Konjunktivitída vyvolaná adenovírusom (H13.1*)

Akútna adenovírusová folikulárna konjunktivitída
Plavárňová konjunktivitída

B30.2 - Vírusová faryngokonjunktivitída B30.3† - Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)

Konjunktivitída vyvolaná
vírusom Coxackie
enterovírusom
Hemoragická konjunktivitída (akútna) (epidemická)

B30.8† - Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)

Konjunktivitída Newcastle

B30.9 - Nešpecifikovaná vírusová konjunktivitída

B33 - INÉ VÍRUSOVÉ CHOROBY NEZATRIEDENÉ INDE

B33.0 - Epidemická myalgia

Bornholmská choroba

B33.1 - Choroba Ross River

Epidemická polyartritída a exantém
Horúčka Ross River

B33.2 - Vírusová karditída
B33.3 - Retrovírusové infekcie nezatriedené inde

Retrovírusová infekcia NS

B33.8 - Iné špecifikované vírusové infekcie

B34 - VÍRUSOVÁ INFEKCIA BEZ MIESTNEHO ŠPECIFIKOVANIA

Nezahŕňa:

 • cytomegalovírusovú chorobu NS (B25.9)
 • herpetickovírusovú infekciu (herpes simplex) NS (B00.9)
 • retrovírusovú infekciu NS (B33.3)
 • vírusové agensy ako príčinu chorôb klasifikovaných v iných kapitolách (B97.-)

B34.0 - Nešpecifikovaná adenovírusová infekcia
B34.1 - Nešpecifikovaná enterovírusová infekcia

Infekcia vyvolaná vírusom Coxackie NS
Echovírusová infekcia NS

B34.2 - Nešpecifikovaná koronavírusová infekcia
B34.3 - Nešpecifikovaná parvovírusová infekcia
B34.4 - Nešpecifikovaná papovavírusová infekcia
B34.8 - Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest
B34.9 - Nešpecifikovaná vírusová infekcia

Virémia NS

ZdrojUpraviť