Inštrukcia (informatika)

Inštrukcia je prvok zo súboru základných operácií pre procesor. Tento súbor sa nazýva ISA (Instruction set architecture, súbor inštrukcií). Inštrukcie sú v procesore vykonávané hardvérom, konkrétne aritmeticko-logickou jednotkou (ALU).

Inštrukčné sady sa líšia od architektúry k architektúre, od procesora k procesoru. Je zvykom, že procesor z určitej architektúry dedí všetky inštrukcie po predošlých modeloch. Dve hlavné skupiny podľa rozdelenia inštrukcií sú procesory RISC a CISC. Na trhu sa objavuje aj nová technológia ZISC, ktorá však nie je veľmi rozšírená.