Incertae sedis (v preklade „neurčitého miesta“) je termín, ktorým sa v biológii označuje taxonomická skupina, ktorej bližšie vzťahy k ostatným skupinám nie sú presne známe. Tento termín býva priradený, pokiaľ je daná skupina živočíchov chápaná ako taxonomická „záhada“, najmä v prípadoch, ak je objavený dosiaľ neznámy živočích (teda chvíľu trvá, kým sa potvrdia určité fylogenetické súvislosti a príbuznosť s podobnými druhmi), alebo daná skupina živočíchov je už vyhynutá a je problematické ju bližšie skúmať.