Indigokarmín

chemická zlúčenina

Indigokarmín je acidobázický indikátor. Používa sa aj ako potravinárska prísada (E132). V tuhom skupenstve má formu modrého prášku. Je zaujímavý svojou dvojstupňovou oxidáciou.

Indigokarmín
Indigokarmín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C16H8N2Na2O8S2
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 466,36 g/mol
Rozpustnosť vo vode 10 g/l (25°C)
Teplota topenia >300°C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

PoužitieUpraviť

Indigokarmín (indikátor)
pod pH 11,4 nad pH 13
11,4 13

Ingokarmín sa používa na demonštrovanie oxidácie. Jeho zredukovaná forma v roztoku glukózy je žltá. Miernym zmiešaním s kyslíkom nadobúda červenú farbu a kompletne zoxidovaný je zelený. Indigokarmín sa môže používať aj pri acidobázických titráciach.

PríkladUpraviť

V kadičke máme roztok kyseliny fosforečnej (HPO3) s indigokarmínom (roztok je modrý). Opatrne začneme byretou prilievať nasýtený roztok hydroxidu draselného (KOH). Keď roztok v kadičke zmení farbu na žltú, určíme bod ekvivalencie titrácie.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť