Indikovaná účinnosť

Indikovaná účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa špeciálne v oblasti spaľovacích motorov na opis vnútornej účinnosti spaľovacieho motora. Vypočíta sa z pomeru hodnôt energie privedenej v palive a indikovanej práce skutočného obehu.

Indikovaná účinnosť sa označuje symbolom ηi a

Príklad:

Indikovaná účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηi =

  • Wi - indikovaná práca (v kJ) t. j. práca ktorú je schopný vykonať pracovný plyn vo valci závisiaca od priebehu tlaku počas zdvihu piesta.
  • Qd - chemická energia dodaná v palive (v kJ) daná výhrevnosťou a množstvom zmesi

alebo aj:

ηi =

Iné vyjadrenie Upraviť

Indikovanú účinnosť ako špeciálne využívanú veličinú je možné vzjadriť súčinom alebo podielom iných všeobecnejšie definovaných účinností:

ηi = ηchtp     pretože    ηe =  

ηi =  

Zdroje Upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.