Indoárijské jazyky

Indoárijské jazyky alebo nepresne indické jazyky sú jedna zo skupín indoiránskych jazykov.

Rozšírenie indoárijských jazykov

Delenie upraviť

Uvedené je tradičné chronologické delenie, existujú aj iné delenia.