Indukčný stroj

Indukčný stroj je točivý elektrický stroj, ktorý pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Patrí sem asynchrónny stroj a niektoré komutátorové stroje na striedavý prúd.