Industrializácia

rozlišovacia stránka

Industrializácia alebo spriemyselňovanie môže byť:

  • budovanie priemyslu, pozri industrializácia (budovanie priemyslu)
  • šírenie vysoko produktívnych priemyselných metód výroby vo všetkých oblastiach ekonomiky
  • zvyšovanie podielu priemyslu na ekonomike štátu (na úkor podielu poľnohospodárstva, služieb a podobne)
  • také zvyšovanie podielu priemyslu na ekonomike štátu, pri ktorom sa poľnohospodársky štát mení na priemyselný, premena predpriemyselnej spoločnosti na priemyselnú, najmä v Európe tu hovoríme aj o priemyselnej revolúcii, pozri priemyselná revolúcia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.