Inerciálna sústava súradníc

Inerciálna sústava súradníc je sústava súradníc, ktorá je v pokoji alebo v stave rovnomerného priamočiareho pohybu vzhľadom na inú sústavu súradníc. Hmotný bod môže zmeniť polohu len pomocou interakcie, čiže pomocou zrážky dvoch hm. bodov alebo prostredníctvom fyzikálnych polí.