Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10)

I. kapitola - INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY (MKCH-10, A00 - B99)

Zahŕňa: choroby, ktoré sa všeobecne pokladajú za chytľavé, nákazlivé alebo prenosné

Nezahŕňa:

  • nosičstvo alebo podozrivé nosičstvo infekčnej choroby (Z22.-)
  • určité miestne infekcie
  • infekčné a parazitárne choroby komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie okrem pôrodníckeho tetanu a choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (O98.-)
  • infekčné a parazitárne choroby špecifické pre perinatálnu periódu okrem tetanu novorodencov, vrodeného syfilisu, perinatálnej gonokokovej infekcie a perinatálnej choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (P35 - P39)
  • chrípku a ostatné akútne respiračné infekcie (J00 - J22)

Obsahuje tieto skupiny položiek:

Kódy Popis
A00 - A09 Črevné infekčné choroby
A15 - A19 Tuberkulóza
A20 - A28 Bakteriálne zoonózy
A30 - A49 Iné bakteriálne choroby
A50 - A64 Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania
A65 - A69 Iné spirochétové choroby
A70 - A74 Iné choroby vyvolané chlamýdiami
A75 - A79 Riketsiózy
A80 - A89 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému
A90 - A99 Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami
Kódy Popis
B00 - B09 Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice
B15 - B19 Vírusová hepatitída
B20 - B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
B25 - B34 Iné vírusové choroby
B35 - B49 Mykózy
B50 - B64 Protozoárne choroby
B65 - B83 Helmintózy
B85 - B89 Zavšivenie - pedikulóza, svrab - akarióza a iné zamorenie
B90 - B94 Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb
B95 - B97 Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy
B99 Iné infekčné choroby

Zdroj upraviť