Informátor Štátnej bezpečnosti

Informátor Štátnej bezpečnosti, skrátene informátor ŠtB bol definovaný ako tajný spolupracovník zaviazaný spravidla na vlasteneckom základe, ktorý podával informácie o nepriateľských skutočnostiach zo svojho okolia. Informátori boli vyberaní z radov občanov, mali široké styky a dôveru okolia.

Išlo o kategóriu vedomého spolupracovníka ŠtB. Toto pomenovanie sa používa v Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti.

ZdrojUpraviť