Informačný kanál

Informačný kanál je cesta, po ktorej sa prenášajú informácie. Jedným informačným kanálom možno prenášať viac informácií súčasne. Jednosmerný informačný kanál je informačný kanál, v ktorom sa informácie prenášajú iba jedným smerom.

Really Simple Syndication

Informačný kanál vo všeobecnostiUpraviť

Názov informačný kanál vznikol spojením slov informácia a kanál. Informácia je údaj o reálnom prostredí, o jeho stave a procesoch v ňom prebiehajúcich, ktorý zmenšuje nevedomosť príjemcu informácie o prostredí a modifikuje varietu jeho správania.[1] Kanál je prostriedok, ktorým sa táto informácia prenáša. Informačný kanál môžeme nazvať aj prenosový alebo komunikačný kanál. Je prostriedkom určeným na prenos informácií a uskutočnenie komunikačného procesu.[1] Na jednej strane môžu túto funkciu plniť zmyslové orgány človeka, na strane druhej technické prostriedky. Použitie adekvátnych informačných (komunikačných) kanálov je jedným z predpokladov efektívnej komunikácie. Prostredníctvom informačného kanálu sa teda prenášajú informácie. Ide o pohyb informácií v čase a priestore od vysielateľa cez sprostredkovateľa (človek, nosič informácií, technické zariadenie, informačná inštitúcia) k príjemcovi. [2]

Informačný kanál v prostredí internetuUpraviť

Informačné kanály sa používajú predovšetkým na webových lokalitách s rýchlo meniacim sa obsahom ako napríklad spravodajské servery či weblogy. Používajú sa nielen na webových lokalitách so správami alebo blogmi, ale aj na distribúciu iných typov digitálneho obsahu, vrátane obrázkov a videí. Informačné kanály sa môžu použiť aj na doručovanie zvukového obsahu (obvykle vo formáte MP3), ktorý sa dá prehrať v počítači alebo na hudobnom prehrávači formátu MP3. Táto služba sa nazýva aj technológia podcasting.[3]

Informačný kanál môže mať rovnaký obsah ako webová stránka, ale väčšinou je odlišne formátovaný. Najčastejšie sa využívajú formáty RSS (Really Simple Syndication) a Atom. Formáty informačných kanálov sa neustále aktualizujú na novšie verzie. [3]

Informačné kanály slúžia na to, aby čitateľ nemusel každodenne navštevovať všetky svoje obľúbené servery, aby zistil, či sa na danom serveri neobjavil nový článok. Rýchly prehľad nových článkov zabezpečuje (webmaster) RSS čítačka. Uživateľom dávajú vedieť o novinkách aj bez toho, aby navštívili danú stránku.[4]

Webová stránka využívajúca údaje RSS zo zdroja svojho obsahu prostredníctvom informačných kanálov nepriamo zvyšuje svoju návštevnosť na webovom portáli. Vyhľadávače pravidelne kontrolujú platnosť odkazov, skúmajú zmeny na stránkach, atď. Toto potom indexujú do svojich databáz a tým rastie počet odkazov, ktoré smerujú na www stránky. Pri hľadaní rôznych tém sa zobrazia podľa počtu RSS odkazov umiestnených na stránkach, desiatky, stovky nových URL odkazov smerujúcich na webový portál. Tým rastie aj návštevnosť stránok.[4]

Formát RSSUpraviť

RSS je typ informačného kanálu, ktorý sa používa na stránkach s rýchlo meniacim sa obsahom.[3]

Formát AtomUpraviť

Atom je jednoduchý spôsob, ako čítať a zapisovať informácie na webe, ktorý umožňuje užívateľovi ľahko sledovať viac stránok v krátkom čase a bez problémov zdieľať a publikovať na webe svoje nápady.[5] Atom je štandard, ktorý plní dve funkcie. Na jednej strane slúži na syndikáciu obsahu a na strane druhej na vzdialené vyhľadávanie, tvorbu a editáciu on-line zdrojov. Dokument vo formáte Atom je hlboko štruktúrovaný.[6]

Atom bol navrhnutý ako univerzálny štandard pre publikovanie blogov a ďalších webových stránok, na ktorých je obsah často aktualizovaný.

Užívatelia navštevujúci webovú stránku vo formáte Atom môžu v URL adrese nájsť súbor s názvom "atom.xml", ktorý možno skopírovať a vložiť do agregátora a prihlásiť sa na odber kanála. Atom bol pôvodne vyvinutý ako alternatíva k RSS 2.0, štandard vyvinutý Daveom Winterom, ako prostriedok na zlepšenie nedostatkov RSS formátov.[7]

Rozdiely medzi formátmi Atom a RSSUpraviť

 • Atom bol vyvinutý tak, aby bol voľne šíriteľný medzi všetkými užívateľmi,
 • Atom umožňuje automatickú detekciu nového obsahu na stránke, tzv. služba AutoDiscovery,
 • Atom rozlišuje medzi podobnými a rozličnými URL adresami,
 • Atom má samostatné prvky “zhrnutie” a “obsah”,
 • Každá položka obsahuje unikátny identifikátor.[7]

Súčasný štandard, 1.0, bol predložený IETF ako oficiálny štandardný protokol, na konci roka 2005 pod názvom " Atom Syndication Format". Atom bol prijatý mnohými nástrojmi na syndikáciu obsahu, vrátane Google Blogger, Gmail a Google News.[7]

Kapacita informačného kanáluUpraviť

Je maximálne množstvo informácií, ktoré možno informačným kanálom preniesť za jednotku času.

Kapacitu informačného kanálu môžeme definovať troma spôsobmi:

 1. pomocou maximálneho množstva informácie pripadajúcej na jeden znak, ktoré je kanál schopný preniesť - kapacita C1,
 2. pomocou maximálnej entropie zdroja, ktorého správy je kanál schopný prenášať s ľubovoľne malým rizikom - kapacita C2,
 3. pomocou počtu spoľahlivo prenesených postupností - kapacita C3.[8]

Externé odkazyUpraviť

 • [1]FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

ReferencieUpraviť

 1. a b c KOKLES, Mojmír a Anita ROMANOVÁ, 2009. Informatika. Bratislava: Sprint dva, 2009. ISBN 978-80-89393-01-5.
 2. KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M. a M. NOVÁKOVÁ, 1998. Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1
 3. a b c Používanie informačných kanálov (RSS) [online], ©2014 [cit. 2014-11-24]. Dostupné na: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/using-feeds-rss
 4. a b RSS (Really Simple Syndication) [online], 2010. [Bardejov], ©2010 [cit. 2014-11-24]. Dostupné na: http://ssjh.sk/portal/student-portal-rss.htm
 5. What is Atom? [online], [cit. 2014-11-25]. Dostupné na: http://atomenabled.org/
 6. HAMMERSLEY, B., 2005. Developing Feeds with RSS and Atom. [online] USA: O'Reilly Media, Inc., 2005. [cit. 2014-11-26] ISBN 0-596-00881-3. Dostupné na: http://books.google.sk/books?id=0iCBbhLMVMEC&printsec=frontcover&dq=feed+rss&hl=sk&sa=X&ei=1qtnVIi1O8emygP32YHICQ&redir_esc=y#v=onepage&q=feed%20rss&f=false
 7. a b c ROUSE, M. 2006. Atom (XML) [online]. © 2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné na: http://whatis.techtarget.com/definition/Atom-XML
 8. PALÚCH, S., 2008. Teória informácie. Žilina: EDIS, 2008. ISBN 80-8070-XXX-X